TEEHOIUTEENISTUSE DIREKTOR

Liitu meiega, et korraldada teehoidu ja liiklusjuhtimist riigiteedel, arendada ja juhtida ligi 170 töötajaga teenistust ning juhtkonna liikmena kujundada Transpordiameti edulugu!

Liigume koos ohutuma, nutikama ja keskkonnahoidlikuma transpordi suunas!

Enam kui 800 tipptegijaga organisatsioonis juhitakse merenduse, lennunduse ja maanteehoiu arengut ning kujundatakse kogu liikuvust hõlmavat keskkonda, ikka targalt, ohutult ja säästvalt.

Meie juures tead, et Sinu tööl on nii tulemus kui ka tähendus ning koos saame luua väärtust, mis puudutab meid kõiki. Töötad tänapäevase tehnoloogia ja uudsete lahendustega.

Meiega koos lood Eesti liikuvuse edulugu!

Job ad image

Teehoiuteenistuse ülesanded on:

 • riigiteede projekteerimine, projekteerimistingimuste ja ehituslubade menetlemine;

 • riigiteede taristuga seotud kasutusõiguste andmine;

 • riigiteede ehitamiseks vajalike maade omandamine;

 • riigiteede ehitamine, omanikujärelevalve korraldamine ning korrashoiu tagamine;

 • riigiteedel sujuva liikluskorralduse ja liiklusvoo tagamine ning liiklusolude teabe edastamine;

 • riigiteedel elutähtsa teenuse toimivuse tagamine.

Kandideerimise ja ametikohaga seotud lisainfo:

 • Esita CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 22.06.2023.

 • Töö asukoht Tallinn.

 • Töö sisu kohta annab lisainfot peadirektor Priit Sauk aadressil priit.sauk@transpordiamet.ee.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kõrgharidus üldehituse, teede- või transpordiehituse õppesuunal;

 • valdkondlik töökogemus, sh meeskonna juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat;

 • teadmised Eesti transpordipoliitikast;

 • selge nägemus Eestile vajalikust tulevikutaristust;

 • tulemustele orienteeritus ning valmidus muudatusi ellu viia;

 • oskus näha suurt pilti ja võimalusi, leida uusi ja innovaatilisi lahendusi;

 • väga hea eneseväljendus- ja koostööoskus;

 • kõrgtasemel eesti keele ja väga heal tasemel inglise keele oskus;

 • väga hea digipädevus.

Miks peaksid liituma meiega?

Job ad argument image
SINU TÖÖL ON MISSIOON

Sinu töö on kui vaheldusrikas ja põnev missioon, millel on silmaga nähtav tulemus ja otsene mõju Eesti riigi ja rahva heaolule. Suure organisatsioonina hoiame Sinu jaoks avatuna ka meie sisemised karjääriteed, et saaksid soovi korral suunda muuta, end arendada ning uusi võimalusi avastada.

Job ad argument image
TOETAME SINU TÖÖD

Toetame Sinu tööd uudse tehnoloogia ja innovaatiliste lahendustega ning julgustame Sind uutmoodi mõtlema. Sind ümbritseb valdkonna ekspertidest koosnev ühtne meeskond, kellele võid julgelt toetuda argistel tööradadel ja kellega tunned end hästi ka meelelahutuslikel ühisüritustel.

Job ad argument image
OLEME USALDUSVÄÄRNE TÖÖANDJA

Meiega on Sul paindlikud töötegemise võimalused. Väärtustame Sinu puhkeaega ja hoolime Sinu tervisest, toetades sportlikke tegemisi. Tööisu tõstavad tänapäevane keskkond ja nutikad töövahendid. Tuleviku kujundajana vaatame Transpordiametis alati ettepoole.

Jälgi meie tegemisi sotsiaalmeedias: Facebook, Instagram ja LinkedIn

Kandideerimise tähtajani jäänud

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Kandideeri kohe

Soovid rohkem lisainformatsiooni?

Konkursiga seotud küsimustes aitab personalipartner Siiri Saar.